emmakakalararen.blogg.se

Här kommer jag att blogga om saker som dyker upp i mitt arbete som SFI-lärare.

Att tala svenska

I dag genomförde vi en enkät i samtliga grupper på SFI, för att få oss och eleverna att tänka till på vilket språk de använder mest i skolan. Det här med enkäter och utvärderingar är inget man tar sig för med största lätthet i min nybörjargrupp, dels för att de just är nybörjare och inte kan så värst många ord, dels för att alla inte är vana att bli tillfrågade om hur de vill förbättra skolan.
 
Hursomhelst hade vi problem med den här frågan: Talar du svenska när du frågar vad ett ord betyder?
En elev började bli väldigt trött på hela enkäten, och förklarade vad som inte gick att förstå (tror jag) på sitt modersmål. Vi enades om att den eleven nog skulle svara nej på frågan. En annan elev såg lika uppgiven ut och sa "Vad är 'fråga'?" - och så fick vi ett exempel på en som kunde svara ja
 
Om det är många i gruppen som har samma modersmål, är det inte så ovanligt att det blir en del prat på det språket. Efter ett tag blir man lite trött i huvudet av alla ljud som inte går att sortera. Då känns det viktigt att komma ihåg att eleverna upplever samma trötthet till och från under dagen, med den skillnaden att de inte kan tysta ner det främmande språket de hör, utan behöver försöka förstå det som sägs. Att lära sig ett nytt språk med hjälp av det nya språket är en prestation!

Konsten att individualisera

Jag sitter med lektionsförberedelser och brottas med mitt vanliga dilemma - den stora skillnaden mellan eleverna. Trots att hela gruppen är ny och bara har läst svenska i en vecka, börjar det spreta. Några uppfattar snabbt och utan större ansträngning vad de förväntas göra, och har hunnit halvvägs igenom sina uppgifter innan jag ens hunnit hjälpa alla att förstå uppgiften. Om några veckor ska eleverna delas upp i olika grupper efter deras kapacitet, men under introduktionsperioden är det upp till mig att göra undervisningen meningsfull för alla, trots de individuella skillnaderna. Inget nytt eller unikt i det, men likafullt svårt!
 
Det känns viktigt att ingen känner sig utelämnad och ger upp så här i starten, och personligen tenderar jag nog att anpassa mig efter de elever som behöver mest tid. Därför letar jag efter idéer på hur jag ska anpassa lektionerna till dem som behöver mer att bita i. Det vore enkelt att bara kopiera upp fler uppgifter av samma typ som de redan fått, men det blir ju snett. De uppgifterna har de ju redan klarat av, och behöver inte träna mer på. Det är ju tvärtom de som har svårt som skulle behöva fler liknande uppgifter - men då blir ju väntetiden ännu längre för övriga... 
 
Utmaning: att hitta fördjupningsuppgifter som är meningsfulla och viktiga, men som inte innehåller den kunskap som alla behöver i nuläget och som jag inte ska gå igenom de närmsta veckorna. 
 
Jag jobbar på en materialbank för syftet; en pärm att gå och hämta papper i; en mapp på lärplattformen med extra material och länkar. Någon med mer erfarenhet och/eller större kreativitet som har fler idéer?

Kursmål för digitala skollyftet

Den här bloggen har jag startat för att jag deltar i digitala skollyftet, och nu har jag i uppgift att skriva ett personligt mål med kursen. Det är lite knixigt att göra det, för ärligt talat anmälde jag mig ganska mycket på vinst och förlust. Digitala skollyftets hemsida är snygg och innehåller länkar och videos och allt möjligt, men att hitta konkret information om kursens innehåll i förväg var inte så lätt. Att jag valde att anmäla mig ändå, berodde på två saker:
1. Nyfikenhet - när kursen startar borde man ju få veta lite mer, resonerade jag. (Det var rätt.)
2. Anmälan var inte bindande.
Så fantastiskt inspirerande! ...eller inte. Men nu är jag med, har startat en blogg och ska just till att formulera personliga mål. Bara att spotta i nävarna!
 
  • Jag vill bli bättre på att hitta användbart material på nätet. Mina elever är sällan målgrupp för det pedagogiska material som det finns så gott om på nätet. Antingen är det för svårt, på fel språk (lyckliga engelsklärare!) eller för barnsligt. Enkelt men relevant är vad jag söker, och förmodligen finns det en del som jag bara inte lyckats hitta än. 

  • När alla elever har varsin dator, då är det hög tid att hitta användningsområden för datorerna av många olika slag. Mest använder vi datorn som lexikon idag, men vi testar förstås annat också - mejl, digitala spåret (en sida med sfi-anpassade övningar), skolans lärplattform, hemsidor som är relevanta för temat vi arbetar med för tillfället m.m. Det är alltså ingen katastrof i nuläget heller, men jag skulle behöva få en bättre digital materialbank. 

  • Och så har vi ju utbytet pedagoger emellan, förstås! Det ger så gott som alltid något, även om man inte vet vad det kommer att bli i förväg.
 
Det var det! Snygga och strigenta mål, helt i enlighet med mitt tidigare förhållningssätt till kursen... ;)

Hej!

När man börjar är det bra att börja från början, tänker jag mig, och därför kommer här en presentation av mig i min lärartjänst.
 
Efter att ha flaxat hit och dit under min utbildningstid - matte, svenska och religionsvetenskap bland annat - samlade jag ihop mig och läste till folkhögskollärare. Efter utbildningen fick jag inte jobb på folkhögskola, men väl på SFI. Det passade mig utmärkt, både för att min utbildning passar (trots att den inte ger mig lärarlegitimation, tyvärr) och för att det är just den här sortens arbete jag vill hålla på med. Att få möta vuxna elever med kunskapstörst och erfarenheter bortom vad som är möjligt att föreställa sig, och bidra till att ge dem en positiv start i ett nytt samhälle... Kanon! Jag har fått läsa till lite svenska som andraspråk, och nu jobbar jag mitt femte år.
 
De elever jag huvudsakligen har ansvar för är nybörjare i svenska. Jag har en introduktionskurs på några veckor med dem, för att de sedan ska kunna flytta över i olika kurser. Det är roligt att undervisa och ha kartläggningssamtal, men inte fullt lika roligt att bedöma eleverna. Betygssättningen slipper jag visserligen, men bedömningen kommer väl ingen lärare ifrån. 
 
Ett par av mina starka sidor är att få eleverna att känna sig välkomna, och att kunna göra mig förstådd trots bristen på gemensamt språk. Något jag kämpar med är att bli bättre på att individualisera undervisningen, så att stunder av meningslös väntetid eller kanske stunder när man inte hänger med alls, ska krympa till ett minimum.
 
Sedär, det var Emmakaka - läraren!

Välkommen till min nya blogg!

Mitt första inlägg.